Превантивно – информационен център

Екип

Home  >>  За нас  >>  Екип

Д-р Цветелина Петкова

Директор

Завършила е медицина със специалност „Психиатрия” и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт във Висш медицински институт. Има дългогодишен опит в работата с хора със зависимости, тяхното обслужване и покриването на критериите за добра медицинска, психиатрична, диагностично-лечебна и превантивна работа.

За контакт: cpetkova@sofiamca.org

 

 

Пламен Братанов

Главен счетоводител, отговаря за „Счетоводен” и „Административно-стопански” отдели

Пламен Братанов е магистър по икономика на Висшия икономически институт „Карл Маркс” в София. Има дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност, включително в сферата на здравеопазването.

За контакт: pbratanov@sofiamca.org

 

 

Юри Кацаров

Отговорник отдел „Консултативна дейност”

Юри Кацаров е доктор по психология на СУ „Свети Климент Охридски” – защитил дисертационен труд в областта на зависимостите към психоактивни вещества. Специализирал е Клинична и консултативна психология. Има дългогодишен опит като семеен консултант и работа със зависими и техните семейства. В работата си използва различни техники, включително и мотивационно интервюиране.

За контакт: ykatsarov@sofiamca.org

 

 

Миглена Петкова

Отговорник отдел „Превантивно – информационна дейност”

Миглена Петкова е възпитаник на Софийски университет „Свети Климент Охридски”, има специализации по Детско – юношеска психология, Социална психология и педагогическа правоспособност. Разработва и реализира обучителни тренинги. В работата си използва различни техники – мотивационно интервюиране, арт и психодраматични техники.

За контакт: mpetkova@sofiamca.org

 

 

Росица Станулова

Отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители”

Росица Станулова е психолог и психодрама терапевт. Учила е в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Развитие, образование, култура“. Има 15 годишен стаж в работата с деца /от различни възрасти/, родители и учители, както и 10 годишен психотерапевтичен стаж.

За контакт: rstanulova@sofiamca.org

 

 

Пламенка Петрова

Отговорник отдел „Първичен контакт и социална дейност”

Пламенка Петрова е социален работник с дългогодишен стаж в сферата на социалните дейности, работа на терен с деца и юноши от малцинствени общности.

За контакт: ppetrova@sofiamca.org

 

 

Деница Анастасова

Деница Анастасова е бакалавър по Психология и има магистратура по „Клинична и консултативна психология“. Формира се в Когнитивно – поведенческата парадигма.

За контакт: danastasova@sofiamca.org

 

 

Екатерина Захова

Екатерина Захова е психолог, възпитаник на СУ „Свети Климент Охридски“, със специалност Детско – юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране). В работата си използва системен подход, арт техники и мотивационно интервюиране.

За контакт: ezahova@sofiamca.org

 

 

Марио Васев

Марио Васев е клиничен психолог, член на Българска асоциация по психоонкология. Консултира възрастни, деца и родители.

За контакт: mvasev@sofiamca.org