Превантивно – информационен център

Структура и състав

Home  >>  За нас  >>  ОбСНВ  >>  Структура и състав

Структура на ОбСНВ – София

 

Председател: Д-р Веселин Милев

Секретар: Ралица Драгоева