Превантивно – информационен център

Програми

Home  >>  За нас  >>  Програми

Програмите по Наредба №6 /11.04.2014 г. , които изпълнява Центъра са:

„Избирам себе си” 2014-2016 г., 2016-2018 г., 2018-2020 г.- програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на ПАВ за ученици 5-7 клас.

„Превенция и социални дейности срещу употреба на наркотични вещества на деца в риск от институции и маргинализирани младежи от етнически малцинства“ 2016-2019 г.

„Индикативна превенция за деца, юноши и родители, експериментиращи и употребяващи ПАВ“ 2015-2020 г.

„Индикативна превенция на студенти и младежи употребяващи ПАВ “ 2016-2018г.