Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Контакти

Home  >>  Контакти

Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите

София 1504, бул. “В. Левски” № 126
Телефон: 02-944-64-97
Факс: 02-943-39-80
E-mail: info@sofiamca.org

Дневен консултативен център за деца, юноши и родители

София, бул. “Сливница”, бл. 212, вход Г
Телефон: 02-931-12-02